Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

27 Νοεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

7ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ                                                                         Μελίσσια, 19/10/2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  7Η/2022 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΣΤΙΣ 31/08/2022

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 14/10/2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/10/2022

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
50/2022 Επικαιροποίηση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης Εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως Μελισσίων για τον Καθορισμό- Τροποποίηση Χρήσεως Γης σε εφαρμογή του Νέου Γ.Π.Σ. (καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης). ΟΜΟΦΩΝΑ
51/2022 Έγκριση και παραλαβή πρώτο στάδιο της δεύτερης φάσης της μελέτης με τίτλο «Αναθεώρηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Δ.Κ. Μελισσίων για τον καθορισμό κοινοχρήστων- κοινωφελών χώρων σε εφαρμογή του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.).» ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο