Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

7ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ                                                                         Μελίσσια, 19/10/2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  7Η/2022 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΣΤΙΣ 31/08/2022

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 14/10/2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 19/10/2022

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
50/2022 Επικαιροποίηση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την Πολεοδομική Μελέτη Αναθεώρησης Εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως Μελισσίων για τον Καθορισμό- Τροποποίηση Χρήσεως Γης σε εφαρμογή του Νέου Γ.Π.Σ. (καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης). ΟΜΟΦΩΝΑ
51/2022 Έγκριση και παραλαβή πρώτο στάδιο της δεύτερης φάσης της μελέτης με τίτλο «Αναθεώρηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Δ.Κ. Μελισσίων για τον καθορισμό κοινοχρήστων- κοινωφελών χώρων σε εφαρμογή του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.).» ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο