Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

7ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 7η/2023 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 04 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
ΑΡ. ΑΠΦ  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

21/2023 Παράταση Ωραρίου Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής για όλα τα καταστήματα στα Μελίσσια.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Παράταση Ωραρίου Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής για όλες τις ημέρες έως τις  00:00πμ εκτός της επιχείρησης, από Κυριακή έως Πέμπτη έως την 01:00πμ εντός της επιχείρησης και Παρασκευή-Σάββατο έως τις 02:00πμ εντός της επιχείρησης για όλες τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, στα Μελίσσια.

Αυτό θα ισχύει έως 31/12/2023

ΑΡ. ΑΠΦ

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

22/2023 Κοπή  συκιάς επί της οδού Αγ. Γεωργίου 13, Μελίσσια.

ΟΜΟΦΩΝΑ

23/2023 Υλοτομία ατόμου πεύκου επί της οδού Σαλαμίνος 8, Μελίσσια.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

24/2023 Απομάκρυνση ξερού νεαρού ατόμου πεύκης επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 69, Μελίσσια.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο