Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2023 – 24.03.2023 – 18:30 (Video)

Δείτεσε video την 8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2023
Παρασκευή 24 Μαρτίου και ώρα 18:30

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο