Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

8ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ                                                      Μελίσσια, 01/11/2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 8Η/2022 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΣΤΙΣ 31/10/2022

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 27/10/2022

Ημερομηνία Συνεδρίασης: 31/10/2022

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  
52/2022 1.       Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Πεντέλης (ΤΣΔΑ) ΟΜΟΦΩΝΑ  
53/2022 2.     Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ σε κοινόχρηστο χώρο στην Κοινότητα Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης ΟΜΟΦΩΝΑ  
54/2022 3.     Κοπή δένδρου επί της οδού Σοφίας 4, Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ  
55/2022 4.   Κοπή δένδρου επί της οδού Σπύρου Μπέκα 8 & Καλλέργη, Μελίσσια. ΟΜΟΦΩΝΑ  

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ           

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο