Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

8ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΜΕΛΙΣΣΙΑ  10-08-2020

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 8η /2020

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

 

   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 
ΑΡ. ΑΠΦ  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 

21/2020

 

Απομάκρυνση Κενωθέντος Περιπτέρου επί της Λ. Δημοκρατίας 59, στα Μελίσσια

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

                                                                                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                        ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

 

 

                                                                              ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο