Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

1 Δεκεμβρίου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

8ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2020

                               ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

          8ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                    ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 ΘΕΜΑ

 Α/Α   ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1ο  Θέμα

Κοπή ξερού δένδρου επί της Κοτζιά αρ. 12 λόγω κινδύνου πτώσης

                   5 / 2020                             ΟΜΟΦΩΝΑ
2ο Θέμα

Έγκριση χωροθέτησης αντλιοστασίων για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Καλλιθέα και Μπουρμπάχτι της Δ.Κ. Πεντέλης

                    6 / 2020                              ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

  

ΚΑΠΡΑΛΟΥ – ΣΟΥΤΑΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο