Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

1 Δεκεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

8ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

 

  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 
ΑΡ. ΑΠ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΨΗΦΙΣΗ

15Λήψη Απόφασης για το κατεπείγον του θέματος της συνεδρίασης.ΟΜΟΦΩΝΑ
16Λήψη Απόφασης σε συνέχεια της Α.Π. 121073/4-10-2021 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την συγκρότηση Επιτροπής ορίων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4071/2012, η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια του 5030/11.8.2021 εγγράφου του Δήμου Πεντέλης, αναφορικά με το θέμα νέου καθορισμού των διοικητικών ορίων μεταξύ των δήμων Ραφήνας -Πικερμίου και Πεντέλης.ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΑΠΡΑΛΟΥ – ΣΟΥΤΑΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο