Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

29 Φεβρουαρίου 2024

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

9ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΜΕΛΙΣΣΙΑ  29-09-2020

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 9η /2020

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 
ΑΡ. ΑΠΦ  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
 

22/2020

 

Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων-μουσικής

ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής- μουσικών οργάνων εντός της «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας» η οποία λειτουργεί επί της οδού Λ. Πεντέλης 7, στην Κοινότητα Μελισσίων, κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, καθημερινά έως τις 12:00 τα μεσάνυχτα δοκιμαστικά για περίοδο έξι (6) μηνών.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο