Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Από την ενσυναίσθηση στην κοινωνική αλληλεγγύη

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής στην Ομιλία

Μετάβαση στο περιεχόμενο