Δήμος Πεντέλης

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

21 Σεπτεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Από την ενσυναίσθηση στην κοινωνική αλληλεγγύη

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής στην Ομιλία

Μετάβαση στο περιεχόμενο