Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

18 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

g xoxos

3ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ     ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΡ. ΑΠ   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ    ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΠΕΡΙΒΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο