Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

29 Νοεμβρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακες Αποφάσεων ΔΣ ΔΚ Μελισσίων

9ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 9η/2023 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023   ΠΕΡΙΛΗΨΗ    ΑΡ. ΑΠΦ  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Περισσότερα »

8ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 8η/2023 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΡ. ΑΠΦ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

Περισσότερα »

6ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 6η/2023 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΡ. ΑΠΦ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 18/2023

Περισσότερα »

16ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 16η/2022 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022    ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΡ. ΑΠΦ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Περισσότερα »

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο