Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

2 Φεβρουαρίου 2023

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακες Αποφάσεων ΔΣ ΔΚ Μελισσίων

16ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 16η/2022 ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022    ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΡ. ΑΠΦ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Περισσότερα »

Τελευταία Νέα

Χρήσιμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο