Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακες Αποφάσεων Ε.Π.Ζ.

1ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                        ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                       Μελίσσια   19-3-2021     ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  1Η /2021  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ

Περισσότερα »

8ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                        ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                 

Περισσότερα »

6ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                        ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                 

Περισσότερα »

5ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2020

                                                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                        ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                                                        Μελίσσια   4-8-2020       ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  5Η /2020  ΤΑΚΤΙΚΗ

Περισσότερα »

4ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2020

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  4Η /2020  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) την 10-6-2020 Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ   ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ  

Περισσότερα »

3ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  3Η /2020  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) την 31-3-2020 Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ   ΘΕΜΑΤΑΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ   14/2020 ΘΕΜΑ

Περισσότερα »

2ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  2Η /2020  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤHΣ. Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ   ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ   08/2020 1.«Παραχώρηση  της πλατείας

Περισσότερα »

9ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                                                        Μελίσσια   30-12-2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  9η/2019  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤHΣ Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ   ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Περισσότερα »

8ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Π.Ζ. 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                        ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                                                        Μελίσσια   16-12-2019 Ω   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  8η/2019  ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤHΣ ΠΟΥ

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο