Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακες Αποφάσεων ΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ δια ζωσης

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                                                                                                                                                                                                               Μελίσσια 24.01.2024              ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ  1ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο