Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

18 Αυγούστου 2022

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Πίνακες Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής

4ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Ε. 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ης /2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 19/07/2022 Α/Α Απόφ.   ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ 4/2022 Θέμα 1:

Περισσότερα »

3ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Ε. 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ης /2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΗΝ 24-5-2022 Α/Α Απόφ.  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ 3/2022 Θέμα 1: 3η

Περισσότερα »

2ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Ε. 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ης /2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΗΝ 14-3-2022 Α/Α Απόφ.   ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ 2/2022 Θέμα 1:

Περισσότερα »

1ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Ε. 2022

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ης /2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΗΝ 17-1-2022 Α/Α Απόφ.   ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ 1/2022 Θέμα 1:

Περισσότερα »

4ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Ε. 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4ης /2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΗΝ 15-12-2021   Α/Α Απόφ.   ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ 4/2021 Υποβολή 

Περισσότερα »

3ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Ε. 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3ης /2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΗΝ 29-6-2021   Α/Α Απόφ.   ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ    

Περισσότερα »

2ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Ε. 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2ης /2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΗΝ 29-3-2021   Α/Α Απόφ.   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ   ———

Περισσότερα »

1ος Πίνακας Αποφάσεων Ε.Ε. 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ης /2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΗΝ 25-1-2021   Α/Α Απόφ.   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΨΗΦΙΣΗ    

Περισσότερα »
Μετάβαση στο περιεχόμενο