Ηλεκτρονικές Ψηφοφορίες

Σε αυτή την σελίδα τίθενται σε ψηφοφορία ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και το δήμο μας