Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Υπογραφή Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πεντέλης και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής – επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου

Η Δήμαρχος Νατάσσα Κοσμοπούλου υπέγραψε, την Τρίτη 23/4 , σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού ύψους 791.666,00 για τη χρηματοδότηση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Προμήθεια συστημάτων και ειδικού εξοπλισμού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της διοικητικής – επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου, καθώς και την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας στο Δήμο Πεντέλης»

Συγκεκριμένα, το παραπάνω έργο είχε ενταχθεί τον Μάρτιο του 2023 στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης στην πρόσκληση Α.Τ. 08 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» και αφορά σε:

  • 1)Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στο Δήμο Πεντέλης
  • 2) Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού πυρκαγιάς στο Δήμο Πεντέλης

α)Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης δασικών πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο συμπεριλαμβανομένου  εξοπλισμού Κέντρου Επιχειρήσεων

β)Οχήματα πολιτικής προστασίας

γ)Υπηρεσίες Πρόγνωσης και παρακολούθησης δασικών πυρκαγιών (Προγραμματική Σύμβαση με Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών)

  • 3) Προμήθεια συστήματος  τηλεϊατρικής για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19 στο Δήμο Πεντέλης-Σύστημα τηλειατρικής  με panic button

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πεντέλης και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

‘Διεκδικούμε με κάθε τρόπο τη θωράκιση του τόπου και του βουνού μας, επενδύουμε στην Πολιτική Προστασία, εκσυγχρονιζόμαστε και διασφαλίζουμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Η φετινή αντιπυρική περίοδος θα είναι δύσκολη, αλλά όλοι μαζί ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ’ , δήλωσε η κα Κοσμοπούλου.

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο