Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Διαδικασία επιστροφής ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού σε επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω του Covid-19

Ανακοινώνεται ότι μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 30/6/2020, που ελήφθη σε εφαρμογή της παρ. 8 του Άρθρου 37 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20/3/2020, οι επιχειρήσεις που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, έχουν τη δυνατότητα απαλλαγής από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα που ίσχυσαν οι περιορισμοί και για τα αναλογούντα στο χρονικό διάστημα αυτό τέλη παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων προκειμένου να τους επιστραφούν τα τέλη αυτά καλούνται να προσκομίσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου Πεντέλης (Καλαμβόκη 2α Μελίσσια, Ισόγειο) έως την 30ή Σεπτεμβρίου τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Έγγραφο της ΔΟΥ από το οποίο αποδεικνύεται η αναστολή της λειτουργίας της επιχείρησης για το χρονικό διάστημα που ίσχυσαν οι περιορισμοί.
  • Έγγραφο από το Μητρώο της ΔΟΥ στο οποίο αποδεικνύεται ο ΚΑΔ της επιχείρησης.
  • Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση, καθώς και αντίγραφο της σχετικής εξόφλησης.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο