Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δημόσιες απαντήσεις της δημοτικής αρχής σε ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων που υποβλήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της 30/11/2022

Η δημοτική αρχή απαντά δημόσια στις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν από τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 18η, που έγινε στις 30/11/2022.

 

Απαντήσεις στα Ερωτήματα του κ. Δημοσθένη ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

  1. Πότε θα έρθουν στο ΔΣ οι Ισολογισμοί των Νομικών Προσώπων (ΟΠΑΘ, ΟΚΠΑ). Είναι αίτημα και απαίτηση να έρθουν στο επόμενο ΔΣ.

Ο ισολογισμός του ΟΠΑΘ είναι έτοιμος, μαζί με την έκθεση ελέγχου. Θα εισαχθεί αρχές του έτους στο ΔΣ η έκθεση της επιτροπής απογραφής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 241 του Ν.3463/06.

Ο ισολογισμός του ΟΚΠΑ δεν έχει συνταχθεί λόγω άρνησης συνεργασίας από τον λογιστή της προηγούμενης διοίκησης του φορέα.

  1. Πότε θα έρθουν στο ΔΣ οι Ισολογισμοί του Δήμου και οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών από το έτος 2019 και μετά;

Οι ισολογισμοί του 2019 και του 2020 έχουν εγκριθεί από την ΟΕ, άρα είναι γνωστοί. Ο ισολογισμός του 2021 έχει ολοκληρωθεί. Ο δήμος ολοκληρώνει τη συμμόρφωση του με τις επισημάνσεις του ορκωτού ελεγκτή και αρχές του 2023 θα εισαχθούν προς έγκριση οι ισολογισμοί των ετών 2019, 2020 και 2021.

 

Απαντήσεις στα Ερωτήματα του κ. Άγγελου ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΥ

 

  1. Πότε θα έρθουν στο ΔΣ οι ισολογισμοί και ο ετήσιος απολογισμός Δημάρχου;

Οι ισολογισμοί του 2019 και του 2020 έχουν εγκριθεί από την ΟΕ, άρα είναι γνωστοί. Ο ισολογισμός του 2021 έχει ολοκληρωθεί. Ο δήμος ολοκληρώνει τη συμμόρφωση του με τις επισημάνσεις του ορκωτού ελεγκτή και αρχές του 2023 θα εισαχθούν προς έγκριση οι ισολογισμοί των ετών 2019, 2020 και 2021. Απολογισμός Δημάρχου προγραμματίζεται να γίνει αρχές του 2023.

  1. Σχετικά με τη σύμβαση ΝΙΕΝ: υπάρχει νυχτερινή φύλαξη αυτή τη στιγμή;

Δεν υπάρχει φύλαξη στο χώρο του ΝΙΕΝ. Το ΝΙΕΝ φυλάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής φύλαξης της πόλης από εταιρία security.

 

Απαντήσεις στα Ερωτήματα του κ. Ελευθερίου ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΥ

  1. Τι κάνει ο Δήμος σχετικά με τη σύμβαση με την εταιρεία security, η οποία δεν προστατεύει τους χώρους των σχολείων, το Μέγαρο Πλακεντίας κλπ. Τι ακριβώς κάνει η εταιρεία security. Με ποιον τρόπο δουλεύει;

Η εταιρία security έχει πέντε οχήματα από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί καθημερινά. Κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης με μέριμνα και όλα τα δημόσια κτήρια, σύμφωνα με τη σύμβαση. Ο Δήμος έχει κάθε μήνα απολογισμό συμβάντων που έχουν καταγραφεί.

Απαντήσεις στα Ερωτήματα του κ. Παναγιώτη ΜΟΥΣΤΡΗ

  1. Γιατί δεν έχει γίνει δημόσιος απολογισμός για 3 χρόνια επί δημαρχίας ΚΕΧΑΓΙΑ;

Θα γίνει στις αρχές του 2023

  1. Γιατί δεν έχουν εισαχθεί για έγκριση οι Ισολογισμοί του Δήμου ετών 2019-2020-2021;

Οι ισολογισμοί του 2019 και του 2020 έχουν εγκριθεί από την ΟΕ, άρα είναι γνωστοί. Ο ισολογισμός του 2021 έχει ολοκληρωθεί. Ο δήμος ολοκληρώνει τη συμμόρφωση του με τις επισημάνσεις του ορκωτού ελεγκτή και αρχές του 2023 θα εισαχθούν προς έγκριση οι ισολογισμοί των ετών 2019, 2020 και 2021.

3.Γιατί έχει καθυστερήσει 2 μήνες η σύνταξη του προϋπολογισμού του επόμενου έτους και το τεχνικό πρόγραμμα.

Κατά πάγια τακτική της η σημερινή δημοτική αρχή εισάγει προς έγκριση στο ΔΣ τον προϋπολογισμό τις τελευταίες μέρες του Δεκεμβρίου ή τις πρώτες του Ιανουαρίου, ώστε να συνταχθεί λαμβάνοντας υπόψη όσο το δυνατό καλύτερα δεδομένα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συντάσσονται ορθοί προϋπολογισμοί και αυτός είναι ο λόγος που κάθε χρόνο υπάρχει μια μόνο ουσιαστική αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο