Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Εκτελέσεις Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 01/2020 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 01/2020 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 02/2020 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 02/2020 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2020, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 03/2020 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 03/2020 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 04/2020 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 04/2020 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΜΑΙΟΥ 2020, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 05/2020 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 05/2020 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2020, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 06/2020 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 06/2020 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 07/2020 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 07/2020 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 08/2020 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 08/2020 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 09/2020 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 09/2020 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 10/2020 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 10/2020 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 11/2020 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 11/2020 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 12/2020 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 12/2020 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 01/2021 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 01/2021 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 02/2021 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 02/2021 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2021, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 03/2021 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 03/2021 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 04/2021 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 04/2021 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΜΑΪΟΥ 2021, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 05/2021 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 05/2021 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2021, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 06/2021 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 06/2021 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2021, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 07/2021 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 07/2021 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 08/2021 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 08/2021 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 09/2021 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 09/2021 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 10/2021 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 10/2021 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 11/2021 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 11/2021 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 12/2021 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 12/2021 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 1/2022 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 1/2022 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 2/2022 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 2/2022 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2022, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 3/2022 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 3/2022 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 4/2022 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 4/2022 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΜΑΪΟΥ 2022, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 5/2022 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 5/2022 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 6/2022 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 6/2022 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2022, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 7/2022 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 7/2022 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 8/2022 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 8/2022 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 9/2022 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 9/2022 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 10/2022 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 10/2022 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 11/2022 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 11/2022 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 12/2022 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 12/2022 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 1/2023 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 1/2023 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 2/2023 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 2/2023 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 3/2023 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 3/2023 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 4/2023 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 4/2023 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΜΑΪΟΥ 2023, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 5/2023 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 5/2023 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2023, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 6/2023 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 6/2023 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2023, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 7/2023 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 7/2023 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 8/2023 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 8/2023 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 9/2023 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 9/2023 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 10/2023 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 10/2023 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 11/2023 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 11/2023 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 12/2023 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 12/2023 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 01/2024 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 01/2024 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

 

Απολογιστικός Πίνακας 02/2024 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 02/2024 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ 2024, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 03/2024 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 03/2024 – Έσοδα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4305/2014. άρθρο 15 σας επισυνάπτουμε τους αναρτημένους πίνακες εσόδων-εξόδων της υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης, μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024, όπου φαίνεται η πορεία εκτέλεσης.

Απολογιστικός Πίνακας 04/2024 – Έξοδα

Απολογιστικός Πίνακας 04/2024 – Έσοδα

Μετάβαση στο περιεχόμενο