Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ενημερώνουμε ότι οι πολίτες που κάνουν οικοδομικές εργασίες έχουν την πλήρη ευθύνη για την απομάκρυνση των αποβλήτων τους. Διορία έως 5/10 σε εκείνους που έχουν εναποθέσει απόβλητα κάνοντας παράνομη κατάληψη κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομίων να τα συλλέξουν

Αγαπητοί συμπολίτες,

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, άρθρο 89 του Ν. 4685/2020 και άρθρο 30 του Ν.4819/21, όσοι προβαίνουν σε οικοδομικές εργασίες και ανακαινίσεις έχουν την πλήρη ευθύνη για την απομάκρυνση των αποβλήτων τους.

Οφείλουν να συνεργαστούν με πιστοποιημένο μεταφορέα οικοδομικών υλικών, που θα οδηγήσει τα απόβλητα σε πιστοποιημένους χώρους ανακύκλωσης αυτών, μέσα από σύναψη συνεργασίας με ένα από τα εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης για Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ).

Δυστυχώς όμως τον τελευταίο καιρό παρατηρούμε στην πόλη μας σε κάποια σημεία συμπολίτες μας, που πιθανά να αγνοούν τη νομοθεσία, να εναποθέτουν παράνομα απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων (μπάζα) επιβαρύνοντας το περιβάλλον και την αισθητική της πόλης μας.

Οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν καταγράψει τα σημεία αυτά. Επίσης ο Δήμος μας με βάση το αρ. 89 του Ν. 4685, έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων έκδοσης των αδειών, συνεπώς γνωρίζει ποιος εκτελεί οικοδομικές εργασίες στην πόλη και έτσι εύκολο οι υπηρεσίες του Δήμου να πιστοποιήσουν τους παραβάτες και να επιβάλλουν το πρόστιμο των 500 ευρώ που προβλέπεται από το Ν.4819/21 και επιπλέον το τέλος για την παράνομη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων που προβλέπει το άρθρο 55 του Ν. 4483/2017.

Μέχρι τις 5 Οκτωβρίου καλούμε τους λίγους συμπολίτες μας, που έχουν εκτελέσει ή εκτελούν οικοδομικές εργασίες και έχουν εναποθέσει παράνομα ή κάνουν παράνομη κατάληψη κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομίων να προχωρήσουν από μόνοι τους στην απομάκρυνση των αποβλήτων οικοδομικών εργασιών.

Σε διαφορετική περίπτωση οι υπηρεσίες του Δήμου Πεντέλης θα βρεθούν στη δύσκολη θέση να επιβάλουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και τέλη για παράνομη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων.

Ευχαριστούμε τους πολίτες για τη συνεργασία τους.

Κρατάμε το Δήμο Πεντέλης Καθαρό! Μαζί!

 

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο