Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Εργασίες κατάλληλης προστασίας και καθαρισμού των πρανών των ρεμάτων

Συνέβη σήμερα.
Ξεκίνησαν εργασίες κατάλληλης προστασίας των πρανών και της κοίτης στα επικίνδυνα τμήματα του ρέματος επί των οδών Πατρών, Θήρας και Κέας στα Μελίσσια, υπό την εποπτεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής .
Το πρώτο μέρος των εργασιών, υλοποιήθηκε στην οδό Πατρών, ενώ σήμερα διενεργήθηκαν εργασίες στην οδό Θήρας.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο