Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Ερωτηματολόγιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος SUM/HORIZON

Η παρούσα έρευνα ερωτηματολογίου πραγματοποιείται ως μέρος του έργου SUM (Seamless Shared Urban Mobility), το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Πεντέλης ως εταίρος.

Ο στόχος του προγράμματος είναι να μετατρέψει τα υφιστάμενα δίκτυα μετακίνησης σε καινοτόμα συστήματα, όπου η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς θα μπορεί να συνδυαστεί με τη χρήση μέσων διαμοιραζόμενης κινητικότητας (shared mobility) όπως ποδήλατα, πατίνια, ταξί. Σε αυτήν την έρευνα μπορείτε να περιγράψετε τις τρέχουσες προτιμήσεις μετακίνησής σας, να αξιολογήσετε το σύστημα μεταφορών καθώς και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές μεταφορών.

Σας παρακαλούμε, λοιπόν, να συμμετάσχετε σε αυτή την έρευνα και να μας βοηθήσετε.

Παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου:

https://forms.office.com/e/YiTuEYdXwH

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο