Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Driving Urban Transitions και στην κατηγορία «πόλεις των 15 λεπτών» υπέβαλλε πρόταση ο Δήμος Πεντέλης. Δήμητρα Κεχαγιά: Συμμετέχουμε ενεργά σε εθνικές και ευρωπαϊκές δράσεις που προάγουν την καλύτερη κινητικότητα και αναβαθμίζουν τη βιωσιμότητα στην πόλη

Ο Δήμος Πεντέλης, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και με συντονιστή το Ινστιτούτο DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) συμμετέχει στην υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Driving Urban Transitions (DUT), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Grant N° 101069506) στην κατηγορία «15-minute City Transition Pathway» (15minC) και αφορά στις «πόλεις των 15 λεπτών» μία πολεοδομική και κυκλοφοριακή λύση, η οποία τυγχάνει όλο και μεγαλύτερης εφαρμογής το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ευρώπη.

Στόχοι του προγράμματος είναι η προώθηση της μετάβασης προς βιώσιμα συστήματα αστικής κινητικότητας, μέσα από τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της συνδεσιμότητας, ιδιαίτερα σε επίπεδο γειτονιάς. Η πρωταρχική ιδέα βασίζεται στην έννοια της περπατησιμότητας/βαδισιμότητας (walkability) και ειδικότερα στην ποιότητα των υποδομών για περπάτημα αλλά και σε συναφείς πολιτικές. Ιδανικά, στις «πόλεις των 15 λεπτών» οι κάτοικοι των πόλεων θα πρέπει να μπορούν να καλύπτουν την πλειοψηφία των καθημερινών τους αναγκών σε ακτίνα 15 λεπτών, περπατώντας και κάνοντας ποδήλατο, ενώ σε περίπτωση διάνυσης μεγαλύτερων αποστάσεων θα επενδύουν στη χρήση άλλων μορφών βιώσιμης μετακίνησης. Δημιουργούνται ολοκληρωμένες γειτονιές με μικτές χρήσεις, οι οποίες έχουν σημαντική συμβολή στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και στην προσαρμογή του αστικού περιβάλλοντος στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η Δήμαρχος Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά δήλωσε σχετικά:

«Συνεχίζουμε να συμμετέχουμε ενεργά σε εθνικές και ευρωπαϊκές δράσεις που προάγουν την καλύτερη κινητικότητα και αναβαθμίζουν τη βιωσιμότητα στην πόλη μας, αναζητώντας χρηματοδοτήσεις απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υιοθετούμε καινοτόμες ιδέες και επιτυχημένες πρακτικές σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους φορείς, ώστε να επιτύχουμε καλύτερο κυκλοφοριακό σχεδιασμό με έμφαση στο περπάτημα και στην προώθηση βιώσιμων μέσων μετακίνησης, μέσα από την επικοινωνία με άλλες περιοχές και τη μεταφορά τεχνογνωσίας για την εφαρμογή μέτρων που θα φέρουν ουσιαστικές και χρήσιμες αλλαγές στην κινητικότητα και την ασφάλεια των πολιτών».

Από την πλευρά της, η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος και υπεύθυνη για την Πεντέλη Άντα Μπούσουλα τόνισε:

«Μετά την επιτυχημένη συμμετοχή του Δήμου μας στο Πρόγραμμα HORIZON προχωρούμε στην υποβολή ακόμη μίας πρότασης, αυτή τη φορά με στόχο την προώθηση της μετάβασης προς βιώσιμα συστήματα αστικής κινητικότητας, μέσα από τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της συνδεσιμότητας στην πόλη, ιδιαίτερα στο επίπεδο της γειτονιάς.

Ο Δήμος μας μέσα από το πρόγραμμα «πόλεις των 15 λεπτών» θα έχει οφέλη όπως, προώθηση βιώσιμων μέσων μετακίνησης, οδηγίες και διαδικασίες για τη διαχείριση των ενεργών μέσων μετακίνησης, αξιολόγηση των επιπτώσεων εφαρμογής των μέτρων και υποστήριξη στο σχεδιασμό μίας ασφαλέστερης και περπατήσιμης πόλης».

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο