Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Φασιστική πράξη η για δεύτερη φορά βίαιη ματαίωση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης

Η παρακώλυση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου αποτελεί πράξη φασιστική και κατάφωρα αντιδημοκρατική. Μπαίνει για δεύτερη φορά φρένο στην επίλυση του προβλήματος της καθαριότητας της πόλης και βάζει σε κίνδυνο την δημόσια υγεία, ιδίως στις μέρες που ακολουθούν μία πανδημία, στο βωμό πολιτικών σκοπιμοτήτων και γνωστών συμφερόντων.

Είναι πασιφανές ότι το πρόβλημα της καθαριότητας, που επί χρόνια ταλανίζει την πόλη μας και υποβαθμίζει το επίπεδο ζωής των κατοίκων της, δεν μπορεί να λυθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. Δεν διαθέτει ούτε τους υπαλλήλους, ούτε τα μέσα, ούτε τις δυνατότητες να απομακρύνει απορρίμματα, μπάζα και κλαδιά, που έχουν σωρευθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η μόνη λύση για να καθαρίσει η πόλη είναι η ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών όπως οδοκαθαρισμού, καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων και διαχείρισης ογκωδών και βλαστικών αντικειμένων, καθώς και υπηρεσίες μεταφόρτωσης αστικών απορριμμάτων, σε εξωτερικά συνεργεία, όπως συνέβαινε για κάποιες από αυτές στο Δήμο Πεντέλης όλα τα προηγούμενα χρόνια και όπως συμβαίνει σε ένα μεγάλο αριθμό Δήμων της χώρας.

Η νέα Δημοτική Αρχή καθιστά σαφές ότι θα πράξει ότι απαιτείται για να επιλύσει το πρόβλημα της καθαριότητας. Όποιος παρεμποδίζει, για τα δικά του συμφέροντα, τις ενέργειες και τις δράσεις που απαιτούνται για να είναι και να διατηρείται η πόλη μας καθαρή, θα μας βρίσκει αντιμέτωπους και μαζί όλους τους συμπολίτες μας.

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο