«Φιλαναγνωσία και παιδικό βιβλίο – ο ρόλος των Βιβλιοθηκών» – 7η ψηφιακή ομιλία του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Δήμου Πεντέλης

«Φιλαναγνωσία και παιδικό βιβλίο – ο ρόλος των Βιβλιοθηκών» Φόρμα δήλωσης συμμετοχής στην Ομιλία