Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Φθηνότερο ρεύμα και φυσικό αέριο για το Δήμο Πεντέλης μετά τη διενέργεια του διεθνούς διαγωνισμού

Στρατηγικός στόχος της δημοτικής αρχής, είναι η μείωση του κόστους και της κατανάλωσης ενέργειας, το οποίο το έτος 2019 ανήλθε συνολικά περίπου σε 1,17 εκατ. ευρώ (Ηλεκτρικό ρεύμα 680.000 Φυσικό Αέριο 210.000, πετρέλαιο κίνησης 200.000, πετρέλαιο θέρμανσης 80.000).

Για το λόγο αυτό θέτει σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του Δήμου.

Πρώτο βήμα η πραγματοποίηση διεθνούς διαγωνισμού για την αναζήτηση παρόχων ενέργειας (ρεύματος και φυσικού αερίου) με κριτήριο την καλύτερη τιμή, για τα επόμενα 3,5 χρόνια, όπως αποφάσισε χθες η οικονομική επιτροπή μετά από εισήγηση της Δημάρχου Δήμητρας Κεχαγιά.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε το έργο της καταγραφής της κατανάλωσης ανά κτήριο και ανά μετρητή σε ολόκληρο το Δήμο Πεντέλης που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Το έργο έγινε από τη δημοτική αρχή  σε συνεργασία με τη ΔΕΗ και την εταιρία παροχής φυσικού αερίου. Θα ακολουθήσουν και άλλες στοχευμένες δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή τις αμέσως επόμενες μέρες.

Η Δήμαρχος Δήμητρα Κεχαγιά δήλωσε σχετικά:

«Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της ενεργειακής μας πολιτικής.  Δίνουμε μεγάλο βάρος στη βιώσιμη ενεργειακή διαχείριση, κυρίως στα δημοτικά κτήρια και τον οδοφωτισμό, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής «καλών πρακτικών» που στηρίζονται στην ανάπτυξη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε.

Τελικός μας στόχος είναι η αφενός η εξοικονόμηση κόστους, αλλά και αφετέρου η σοβαρή μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος».

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο