Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Γίνε κι εσύ εθελοντής...

Βοήθησέ μας να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη

Κάνετε τώρα εγγραφή στην πλατφόρμα εθελοντών μας και ελάτε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας που έχουν πραγματική ανάγκη.

Όροι Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων

Όροι Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων

Η προαιρετική συλλογή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων από τον Δήμο Πεντέλης βρίσκεται σε πλήρη εναρμόνιση με τον κανονισμό της ΕΕ 2016/679 (GDPR) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σκοπός της χρήσης και επεξεργασίας των δεδομένων αυτών για αόριστο χρονικό διάστημα από τους εκάστοτε υπαλλήλους του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πεντέλης, είναι η οργάνωση εθελοντικών δράσεων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης από τον Δήμο Πεντέλης. Το κάθε πρόσωπο που παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα, μπορεί ανά πάσα στιγμή να απευθυνθεί στην προαναφερθείσα υπηρεσία του Δήμου για πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, για τη διόρθωση τους, για τη διαγραφή τους, για τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή για την ανάκληση της συγκατάθεσής του για την επεξεργασία τους, χωρίς στην τελευταία περίπτωση να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της. Επίσης, μπορεί να επικοινωνεί με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του Δήμου Πεντέλης για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων αυτών και με την άσκηση των δικαιωμάτων του δυνάμει του κανονισμού GDPR, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@penteli.gov.gr ή εγγράφως προς : Δήμο Πεντέλης, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων, Μπούσια Ιωάννα. Τέλος, σε περίπτωση παραβίασης των
δικαιωμάτων του στα πλαίσια του κανονισμού GDPR, δικαιούται να υποβάλλει σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο