Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

«Η Εμπειρία της Ανθεκτικότητας»

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής στην Ομιλία

Μετάβαση στο περιεχόμενο