Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

Δίπλα στον πολίτη και τις ανάγκες του!

O ∆ήμος Πεντέλης περνά σε νέα εποχή με νέους ηλεκτρονικούς έξυπνους μετρητές νερού και ρεύματος. Παρουσίαση Πέμπτη 14 ∆εκεμβρίου 2023 στις 18:30 – Αίθουσα ∆ημοτικού Συμβουλίου

Ηλεκτρονικοί έξυπνοι μετρητές: O ∆ήμος Πεντέλης περνά σε νέα εποχή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ∆ήμαρχος Πεντέλης ∆ήμητρα Κεχαγιά σας προσκαλεί την Πέμπτη 14 ∆εκεμβρίου 2023 στις 18:30 στην Αίθουσα του ∆ημοτικού Συμβουλίου Πεντέλης (Καλαμβόκη 2Α, Μελίσσια) στην παρουσίαση για τους ηλεκτρονικούς έξυπνους μετρητές ρεύματος και νερού.

Η παρουσίαση θα γίνει από κοινού με: Τον ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο του ∆Ε∆∆ΗΕ κ. Αναστάσιο Μάνο και τον ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥ∆ΑΠ κ. Χαράλαμπο Σαχίνη.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν:

Ο Αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων ∆ημήτρης Ψυχογιός

Ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας του ΥΠΕΝ Τέλης Αϊβαλιώτης

Ο Γενικός Γραμματέας ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ Μανώλης Γραφάκος

Κοινοποιήστε το άρθρο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο