Πίνακας Αποφάσεων 23ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 23η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 & ΩΡΑ 18.00

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

266/2017

1ο Ε.Η.Δ. : 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2017 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής )

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΟ ΘΕΜΑ

267/2017

2ο Ε.Η.Δ. : Ανάληψη υποχρεώσεων Κοινοφελών Επιχειρήσεων

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΟ ΘΕΜΑ

 

268/2017

3ο Ε.Η.Δ. : Χωροταξική κατανομή αποφοίτων Δημοτικών Σχολείων στην Α΄τάξη Γυμνασίου και αποφοίτων Γυμνασίου στην Α΄τάξη Λυκείου

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΤΟ ΘΕΜΑ

269/2017

 

4ο Ε.Η.Δ.: Συμμετοχή εκπροσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΟ ΘΕΜΑ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

Επικύρωση πρακτικών 9ηςΤακτικής Συνεδρίασης έτους 2017

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

270/2017

Θέμα 1ο: Ανακήρυξη επίτιμου δημότη του Δήμου Πεντέλης της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κας Corina Cretu

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

271/2017

Θέμα  2ο: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης με θέμα «Μη χορήγηση νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου εντός των ορίων του Δήμου Πεντέλης». (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

272/2017

Θέμα 3ο: Λήψη κανονιστικής απόφασης  με θέμα: «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αρ.9 στη Δ.Κ Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση και Τεχνική Έκθεση –Μελέτη 16/2017 Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας &Λειτουργιών Πόλης ) (Εισήγηση  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

273/2017

Θέμα 4ο: Λήψη κανονιστικής απόφασης  με θέμα: «Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-2 ΣΤΟΠ) επί της οδού Παπαφλέσσα  στην συμβολή της με την οδό Στεφανίας στη ΔΚ Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης.» (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

274/2017

Θέμα 5ο:. Λήψη απόφασης για τήρηση διαδικασίας δημοσιοποίησης επί τροποποίησης στο Ο.Τ. 188Β επί της οδού Άργους της Δ.Κ. Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

275/2017

Θέμα 6ο: Τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας επί της οδού Δουκ. Πλακεντίας (έναντι του αρ.34 στη Δ.Κ Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

276/2017

Θέμα 7ο: Κοπή ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκου) στη συμβολή των οδών Θησέως και Καλισσίων της Δ.Κ Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης. (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

277/2017

Θέμα 8ο: Κοπή ενός (1) ξερού καμένου κορμού δένδρου  στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αφροδίτης 4 της Δ.Κ Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης. (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

278/2017

Θέμα 9ο: Κοπή ενός (1) ξερού δένδρου (πεύκου)  στο πεζοδρόμιο επί της οδού Κοτζιά 5 της Δ.Κ Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης. (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

279/2017

Θέμα 10ο : Κοπή ενός (1) δένδρου (ευκάλυπτου )  στο πεζοδρόμιο επί της οδού Κρόνου της Δ.Κ Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης. (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

280/2017

Θέμα 11ο: Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης Γ τριμήνου οικονομικού έτους 2017 και υποβολή έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο. (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής.)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

281/2017

Θέμα 12ο: Αποδοχή 3ης,4ης,5ης,6ης  κατανομής πιστώσεων από ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2017.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

282/2017

Θέμα 13ο: Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, λόγω ηλεκτροδότησης

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

283/2017

Θέμα 14ο: Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, λόγω ηλεκτροδότησης

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

284/2017

Θέμα 15ο: Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας έτους 2011, λόγω οίκοθεν εξόφλησής του

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

285/2017

Θέμα 16ο: Παραχώρηση οικογενειακής μαρμάρινης οστεοθυρίδας στο Κοιμητήριο Μελισσίων

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

286/2017

Θέμα 17ο:  Παραχώρηση οικογενειακής μαρμάρινης οστεοθυρίδας στο Κοιμητήριο Μελισσίων

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

287/2017

Θέμα 18ο: Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Πεντέλης έτους 2017» Α.Μ. 2/2017 Τ.Υ. λόγω αναμόρφωσης προϋπολογισμού

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

288/2017

Θέμα 19ο : Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

289/2017

Θέμα 20ο  Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

290/2017

Θέμα 21ο : Έκτακτη Επιχορήγηση A΄Θμίας Σχολικής Επιτροπής

ΟΜΟΦΩΝΑ

291/2017

Θέμα 22ο : Έκτακτη Επιχορήγηση Β΄Θμίας Σχολικής Επιτροπής

ΟΜΟΦΩΝΑ

292/2017

Θέμα 23ο : Αντικατάσταση  μελών  Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β΄Θμίας Εκπαίδευσης

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

293/2017

Θέμα 24ο :. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

294/2017

Θέμα 25ο  : Τροποποίηση της απόφασης 145/2017 Δημοτικού Συμβουλίου περί « Καθορισμού εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ ¨Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης¨»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

295/2017

Θέμα 26ο : Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού» και αντικατάσταση του

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

296/2017

Θέμα 27ο : Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Α΄Θμίας Σχολικής Επιτροπής

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

297/2017

Θέμα 28ο : Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Β΄ Θμίας Σχολικής Επιτροπής

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

298/2017

Θέμα 29ο : Μεταβολές Σχολικών Μονάδων

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

299/2017

Θέμα 30ο : Έγκριση συμφωνητικού παραχώρησης χώρων Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών στο Φορέα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών "Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών "(Ε.Π.Ε.Κ.Α.)

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

300/2017

Θέμα 31ο : 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2017  του Ν.Π.Δ.Δ  «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

301/2017

Θέμα 32ο : 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2017  του Ν.Π.Δ.Δ  ¨Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

302/2017

Θέμα 33ο : Συμμετοχή αιρετών στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα από 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2017

ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                                                   

                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

           ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Top