Πίνακας Αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 3η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 & ΩΡΑ 19.00

 

 ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

60/2018

1ο Ε.Η.Δ. : Αποδοχή παραίτησης – Αντικατάσταση μέλους Α΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΤΟ ΘΕΜΑ

61/2018

2ο Ε.Η.Δ. : Αποδοχή παραίτησης – Αντικατάσταση μέλους Β΄ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΤΟ ΘΕΜΑ

 

62/2018

3ο Ε.Η.Δ. : Αντικατάσταση  τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού»

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΟ ΘΕΜΑ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

Επικύρωση πρακτικών 15ης  & 16ης Τακτικής Συνεδρίασης έτους 2017

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

63/2018

Θέμα 1ο: Λήψη καταρχήν απόφασης με θέμα «Τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ 45 της Δ.Κ Πεντέλης με μετατροπή χώρου από χώρο Αστυνομικού Τμήματος και Γραφείων Ασφάλειας Πεντέλης σε χώρο Βρεφονηπιακού Σταθμού και έγκριση ειδικών όρων δόμησης.» (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

64/2018

Θέμα  2ο: Λήψη καταρχήν απόφασης με θέμα « Τροποποίηση σχεδίου στο Ο.Τ 35 της Δ.Κ Πεντέλης με χαρακτηρισμό χώρου ως Βρεφονηπιακό Σταθμό και έγκριση ειδικών όρων δόμησης.» (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

65/2018

Θέμα 3ο: Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα «Τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων: Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (Ρ-2 ΣΤΟΠ) επί της οδού Αθηνάς στη συμβολή της με την οδό Περικλέους στη Δ.Κ Πεντέλης» (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

66/2018

Θέμα 4ο: Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα « Σήμανση επί της οδού Ι. Μεταξά στη Δ.Κ Πεντέλης. (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

67/2018

Θέμα 5ο:. Κοπή ενός (1) δένδρου (πεύκου) στο πεζοδρόμιο της οδού Λαγκαδά της Δ.Κ Μελισσίων. (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.).

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

68/2018

Θέμα 6ο: Λήψη κανονιστικής απόφασης με θέμα «Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις – Μονοδρόμηση οδού Θράκης από την οδό Αγίου Σίλα έως την οδό Κρήτης στη Δ.Κ. Νέας Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης» (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.).

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

69/2018

Θέμα 7ο: Κοπή ενός (1) δένδρου (λεύκας) στο πεζοδρόμιο της οδού Ερμού 7 της Δ.Κ. Μελισσίων(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

70/2018

Θέμα 8ο: Κοπή  ενός (1) δένδρου  (πεύκου) στο πεζοδρόμιο της οδού Τήνου  62 της Δ.Κ. Μελισσίων (Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

71/2018

Θέμα 9ο: Μη κοπή ενός (1) δένδρου  (κουκουναριάς) στο πεζοδρόμιο της οδού Πετροπούλου 10  της Δ.Κ. Μελισσίων(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

72/2018

Θέμα 10ο : Συμμετοχή του Δήμου στην 51η Διεθνής Έκθεση ύδατος-αποχέτευσης-ανακύκλωσης –αποκομιδής απορριμμάτων & καθαριότητας πόλης που θα διοργανωθεί  στο Μόναχο από 14-18/5/2018.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

73/2018

Θέμα 11ο: Συμμετοχή του Δήμου Πεντέλης στην ενημερωτική εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE στις 27/3/2018

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

74/2018

Θέμα 12ο: Λήψη απόφασης, για την συμμετοχή του Δημάρχου στις εορταστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 192 χρόνων από την Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

75/2018

Θέμα 13ο: Ορισμός επιτροπής για τον καταρτισμό του ετήσιου μητρώου Αρρένων του Δήμου Πεντέλης για το έτος 2017.

ΟΜΟΦΩΝΑ

76/2018

Θέμα 14ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δαπέδου αθλητικού χώρου κλειστού Γυμναστηρίου Γυμνασίου και Λυκείου Νέας Πεντέλης» Α.Μ 75/2012 Τ.Υ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

77/2018

Θέμα 15ο: Καθορισμός τιμής μονάδος για τη χρέωση της κατασκευής αγωγού αποχέτευσης στις οδούς Κρήτης και Παπαναστασίου Δ.Κ Μελισσίων

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

78/2018

Θέμα 16ο: Παράταση Συμβατικής Προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Διάνοιξη της Ανώνυμης οδού ανατολικά του ΟΤ Γ294 της 3ης Γειτονιάς της ΔΚ Μελισσίων και ανακατασκευή της οδού Λεβιδίου της Δ. Κ. Μελισσίων»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

79/2018

Θέμα 17ο:  Παράταση για την εκμίσθωση χώρου για την τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόματων πωλητών του Δήμου Πεντέλης Αρ. συμφωνητικού 2903/16/2/2016      

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

80/2018

Θέμα 18ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τη Συγκρότηση Πρωτοβαθμίου και Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων  έτους 2018

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

81/2018

Θέμα 19ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

--------

Θέμα 20ο  Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ετών 2009-2012

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

82/2018

Θέμα 21ο : ‘Διαγραφή χρεώσεων αναδρομικών δημοτικών τελών, καθαριότητας και φωτισμού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τέλους ακίνητης περιουσίας και των αντιστοίχων προστίμων, λόγω τακτοποίησης υπογείου χώρου σύμφωνα ,με τις διατάξεις του Ν.3843/2010.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

83/2018

Θέμα 22ο : Διαγραφή χρεώσεων από πρόστιμα που βεβαιώθηκαν πέρα της 5ετίας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

84/2018

Θέμα 23ο : Διαγραφή χρέωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας λόγω εξάντλησης του συντελεστή δόμησης.

ΟΜΟΦΩΝΑ

 85/2018

Θέμα 24ο :. Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας έτους 2011λόγω εξόφλησης του.

ΟΜΟΦΩΝΑ

86/2018

Θέμα 25ο  : Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, λόγω διπλοεγγραφής και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού

ΟΜΟΦΩΝΑ

87/2018

Θέμα 26ο : Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας έτους 2011 λόγω εξόφλησής του

ΟΜΟΦΩΝΑ

88/2018

Θέμα 27ο : Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ετών 2011-2012 και επαναβεβαίωση του

ΟΜΟΦΩΝΑ

89/2018

Θέμα 28ο : Διαγραφή από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας λόγω εξάντλησης συντελεστή δόμησης και ηλεκτροδότησης

ΟΜΟΦΩΝΑ

90/2018

Θέμα  29ο : Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, λόγω εξάντλησης συντελεστή δόμησης και ηλεκτροδότησης

ΟΜΟΦΩΝΑ

91/2018

Θέμα  30ο : Επιστροφή ποσού από παράβαση ΚΟΚ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος

ΟΜΟΦΩΝΑ

92/2018

Θέμα  31ο :. Επιστροφή ποσού από παράβολο γνωστοποίησης ΚΥΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ

93/2018

Θέμα  32ο : Δωρεάν άδεια ταφής και τέλος δόμησης για εν ενεργεία υπάλληλο του Δήμου.

ΟΜΟΦΩΝΑ

94/2018

Θέμα  33ο :.Παράταση ταφής για το 8ο έτος στο Κοιμητήριο Μελισσίων

ΟΜΟΦΩΝΑ

95/2018

Θέμα  34ο :.Αίτημα για οικογενειακό τάφο

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

96/2018

Θέμα  35ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού

ΟΜΟΦΩΝΑ

97/2018

Θέμα  36ο : Ορισμός εκπροσώπων για την Επιτροπή της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/74081228 ΚΥΑ

ΟΜΟΦΩΝΑ

98/2018

Θέμα  37ο : Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Α΄Θμίας Σχολικής Επιτροπής

ΟΜΟΦΩΝΑ

99/2018

Θέμα  38ο : Έκτακτη επιχορήγηση Β΄Θμίας Σχολικής Επιτροπής

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

100/2018

Θέμα  39ο : Αποδοχή ποσού από τους ΚΑΠ για καταβολή προνοιακών επιδομάτων

ΟΜΟΦΩΝΑ

101/2018

Θέμα  40ο :.Επιχορήγηση Νεοπεντελικού Αθλητικού Ομίλου

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

102/2018

Θέμα 41ο :. Επιχορήγηση Μικρασιατικού –Πολιτιστικού Συλλόγου Μελισσίων Άγιος Γεώργιος – Γκιούλμπαξε

ΟΜΟΦΩΝΑ

103/2018

Θέμα 42ο : Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Πελοποννησίων

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

104/2018

Θέμα 43ο : Επιχορήγηση Συλλόγου Φίλων Αθλητισμού Μελισσίων Σ.Φ.Α.Μ. ΦΟΙΒΟΣ

ΟΜΟΦΩΝΑ

105/2018

Θέμα 44ο : Ορθή επανάληψη της 1Η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2018 του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

106/2018

Θέμα 45ο : Έγκριση 2ης  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2018 του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

107/2018

Θέμα 46ο : Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πεντέλης

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

108/2018

Θέμα 47ο : Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης – θέρμανσης ετών 2018-2019 (προαίρεση) με διαδικασίες ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού από τον Δήμο & ψήφιση διάθεση πιστώσεων πολυετών δαπανών

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

109/2018

Θέμα 48ο : Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

110/2018

Θέμα 49ο : Έγκριση 2ης  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2018 του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

                                                                                   

                           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

             ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Top