Πίνακας Αποφάσεων 6ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΥ (1/3) ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 & ΩΡΑ 18.00

  

  ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  131/2018 

Α. Συζήτηση – ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης άλσους Παπαδημητρίου

Β. Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής μελέτης της υπόθεσης

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

                                                                                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

                                                                        ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Top