Πίνακας Αποφάσεων 8ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 8η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΙΟΥ 2018 & ΩΡΑ 18.00

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

Επικύρωση πρακτικών 19ης  & 20ης Τακτικής Συνεδρίασης έτους 2017

ΟΜΟΦΩΝΑ

133/2018

Θέμα 1ο: Συμμετοχή Δημάρχου Πεντέλης στο Ετήσιο Φόρουμ της Αυτοδιοίκησης στα Κύθηρα

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

134/2018

Θέμα  2ο: Λήψη κανονιστικής απόφασης  με θέμα: «Σήμανση επί της οδού Αγίας Ειρήνης και στις οδούς περιμετρικά των σχολικών συγκροτημάτων( 3ο – 5ο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο, 2ο Γυμνάσιο) στη Δ.Κ. Μελισσίων» (Εισήγηση  και Τεχνική Έκθεση - Μελέτη 5/2018  Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης).(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

135/2018

Θέμα 3ο: Λήψη καταρχήν απόφασης προώθησης τροποποίησης και επέκτασης του σχεδίου, σε συνδυασμό με θεραπεία ασυμφωνίας του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και της πραγματικότητας, επί της οριακής οδού 25ης Μαρτίου έμπροσθεν του Ο.Τ. 86 στην περιοχή «Κουφός» της Δ.Κ. Πεντέλης του Δήμου Πεντέλης (Εισήγηση Δ/νσης Περιβάλλοντος Πολεοδομίας & Λειτουργιών Πόλης). ).(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

136/2018

Θέμα 4ο: Κοπή πέντε (5) δένδρων (λεύκες) στο πεζοδρόμιο της οδού Ιπποκράτους 7 της Δ.Κ Μελισσίων (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

137/2018

Θέμα 5ο:. Μη κοπή ενός (1) δένδρου (κουκουναριάς) στο πεζοδρόμιο της οδού Περικλέους 12 της ΔΚ Μελισσίων  (Εισήγηση Δ/νσης Υποδομών, Διοικητικής Υποστήριξης, Καθαριότητας & Πρασίνου).(Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

138/2018

Θέμα 6ο: Εγκατάσταση και λειτουργία νέας φωτεινής σηματοδότησης πεζών στη Λεωφ. Πηγής πριν τη συμβολή της με την οδό Αναπήρων Πολέμου στ ΔΚ Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης(Συμπληρωματική εισήγηση στην υπ’ αριθμ. 243/2017 Απόφαση ΔΣ Πεντέλης)

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

139/2018

Θέμα 7ο: Έλεγχος υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018 (Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 140/2018

Θέμα 8ο: Συμμετοχή του Δήμου Πεντέλης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» σύμφωνα με την Πρόσκληση Ι: «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

141/2018

Θέμα 9ο: Συμμετοχή του Δήμου Πεντέλης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» σύμφωνα με την Πρόσκληση ΙΙ με το έργο: «Συντήρηση Αυλειων Χώρων Σχολείων Δήμου Πεντέλης έτους 2018».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 142/2018

Θέμα 10ο : Συμμετοχή του Δήμου Πεντέλης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» σύμφωνα με την Πρόσκληση ΙΙΙ: «Προμήθεια – Τοποθέτηση για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στων Δήμων της Χώρας».

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

143/2018

Θέμα 11ο: Συμμετοχή του Δήμου Πεντέλης στο Πρόγραμμα Wifi4EU

ΟΜΟΦΩΝΑ

144/2018

Θέμα 12ο: Έγκριση σκοπιμότητας για την παροχή υπηρεσιών για τη διαδικασία συμμόρφωσης του Δήμου Πεντέλης και των ΝΠΔΔ του Δήμου στον «Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, Ε.Ε. 2016/679»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 145/2018

Θέμα 13ο: Έγκριση έναρξης διαδικασίας ανοικτού προφορικού διαγωνισμού εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων – μηχανημάτων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 146/2018

Θέμα 14ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 147/2018

Θέμα 15ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παροχής γενικών υπηρεσιών

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

148/2018

Θέμα 16ο: Έγκριση για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά & ηλεκτρονικά μέσα

ΟΜΟΦΩΝΑ

149/2018

Θέμα 17ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου ( ετήσια), με τις διαδικασίες του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού.

ΟΜΟΦΩΝΑ

----------

Θέμα 18ο: Διαγραφή χρεώσεων από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

 150/2018

Θέμα 19ο : Διαγραφή χρεώσεων από οφειλές Τέλους Ακίνητης Περιουσίας λόγω ηλεκτροδότησης κατοικίας και επαναβεβαίωση οφειλών για το υπόλοιπο τμήμα οικοπέδου

ΟΜΟΦΩΝΑ

151/2018

Θέμα 20ο: Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής από μισθώματα για το περίπτερο επί της Αν. Παπανδρέου 2 της ΔΚ Μελισσίων

ΟΜΟΦΩΝΑ

152/2018

Θέμα 21ο: Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, λόγω εξάντλησης συντελεστή δόμησης και ηλεκτροδότησης

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

153/2018

Θέμα 22ο: Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρέωσης οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας ετών 2008-2012 λόγω μεταβίβασης ακινήτου

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 154/2018

Θέμα 23ο : Αποδοχή των όρων της με αριθ. Πρωτ. Δ13/ΟΙΚ.17354/1385/21-3-2018 πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και εξουσιοδότηση του Δήμου Αμαρουσίου ως επικεφαλής εταίρο δικαιούχο να υποβάλλει πρόταση πράξης

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 155/2018

Θέμα 24ο: Καθορισμός τροφείων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Πεντέλης για το σχολικό έτος 2018 – 2019

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

156/2018

Θέμα 25ο : Β΄ Κατανομή ΚΑΠ έτους 2018 Λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

157/2018

Θέμα 26ο : Αποδοχή παραίτησης – Αντικατάσταση Μέλους ΔΣ του Ν.Π. «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης»

ΟΜΟΦΩΝΑ

 158/2018

Θέμα 27ο : Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2018 του Ν.Π. «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 159/2018

Θέμα 28ο : : Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2018 του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Πεντέλης»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

------------

Θέμα 29ο : Αίτηση αλλαγής ιδιότητας ΔΣ του ΝΠ «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης»

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

160/2018

Θέμα 30ο : Αποδοχή αίτησης παραίτησης Αναπληρωματικού μέλους στο ΔΣ του ΝΠ «Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Πεντέλης»

ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                                                   

                                                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

                                                                   ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Top