Πίνακας Αποφάσεων 5ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2019

                                                              Μελίσσια,  1  Απριλίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               

ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 5η TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 & ΩΡΑ 18:00

 

  • Επικύρωση πρακτικών 13ης  Τακτικής  Συνεδρίασης έτους 2018

 ΟΜΟΦΩΝΑ

 72/2019

Θέμα 1ο : Έγκριση πινάκων κατάρτισης μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023 του υποτομέα των ΟΤΑ

 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
73/2019

Θέμα 2ο : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για κάλυψη αναγκών Καθαριότητας

 ΟΜΟΦΩΝΑ
74/2019 

Θέμα 3ο : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για κάλυψη αναγκών Πυρασφάλειας

 ΟΜΟΦΩΝΑ
75/2019 Θέμα 4ο : Λήψη Απόφασης για Διόρθωση Γεωμετρικών Στοιχείων  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
76/2019

Θέμα 5ο : Έγκριση μελέτης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο « Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Πεντέλης (Προμήθεια ενός ερπυστριοφόρου κλαδοτεμαχιστή)» ΑΜ: 19/19 ΤΥ

 ΟΜΟΦΩΝΑ
 77/2019

Θέμα 6οΈγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου « Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Πεντέλης και στο 1ο Νηπιαγωγείο Πεντέλης» ΑΜ 15/2014 ΤΥ

 ΟΜΟΦΩΝΑ
 78/2019

Θέμα 7ο : Προσωρινή τιμή χρέωσης κατασκευής νέων εξωτερικών συνδέσεων (διακλαδώσεων) ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων έτους 2019 στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή Αγωγών Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εξωτερικών Συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης έτους 2018», Α.Μ. 75/2018Τ.Υ.

 ΟΜΟΦΩΝΑ
 79/2019

Θέμα 8ο : Μετονομασία τμήματος της οδού « Εθνικής Αντίστασης» σε οδό « Αρχιμανδρίτου Κοσμά Χούλη»

 ΟΜΟΦΩΝΑ
 80/2019

Θέμα 9ο : Μετονομασία τμημάτων οδών «Πλαστήρα» και «Ιερολοχίτων» στη ΔΚ Πεντέλης σε « Ιερά Μονής Παντοκράτορος – Ταώ»

 ΟΜΟΦΩΝΑ
 81/2019

Θέμα 10ο : Ορισμός επιτροπής για τον καταρτισμό του ετήσιου Μητρώου Αρρένων του Δήμου Πεντέλης για το έτος 2018

 ΟΜΟΦΩΝΑ
 82/2019

Θέμα 11ο : Παράταση ταφής για τον αποβιώσαντα Δημοτικό Υπάλληλο Κ. Α. στο Κοιμητήριο Μελισσίων

 ΟΜΟΦΩΝΑ
 83/2019

Θέμα 12ο : Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικό κατάλογο

 ΟΜΟΦΩΝΑ
 84/2019

Θέμα 13ο : Α΄ Κατανομή ΚΑΠ έτους 2019 λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές

 ΟΜΟΦΩΝΑ
 85/2019

Θέμα 14ο: Αποδοχή 1η – 2η – 3η κατανομής πιστώσεων από ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων τους μηνιαία κατανομή έτους 2019

 ΟΜΟΦΩΝΑ
 86/2019

Θέμα 15ο: Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο

 ΟΜΟΦΩΝΑ
 87/2019

Θέμα 16ο: Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο

 ΟΜΟΦΩΝΑ
 88/2019

Θέμα 17ο: Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο

 ΟΜΟΦΩΝΑ
 89/2019

Θέμα 18ο: Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο

 ΟΜΟΦΩΝΑ
 90/2019

Θέμα 19ο : Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας των ετών 2011 και 2012

 ΟΜΟΦΩΝΑ
 91/2019

Θέμα 20ο: Διαγραφή χρέωσης από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας των ετών 2010 και 2011

 ΟΜΟΦΩΝΑ
 92/2019

Θέμα 21ο: Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους ΔΣ του « Οργανισμού Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης»

 ΟΜΟΦΩΝΑ
 93/2019

Θέμα 22ο :  Ορισμός αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

 ΟΜΟΦΩΝΑ
 94/2019

Θέμα 23ο : Έκτακτη επιχορήγηση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

 ΟΜΟΦΩΝΑ
 95/2019

Θέμα 24ο: Επιχορήγηση Νεοπεντελικού Αθλητικού Ομίλου

 ΟΜΟΦΩΝΑ
 96/2019  Θέμα 25ο: Επιχορήγηση Αθλητικού Ομίλου Μελισσίων  ΟΜΟΦΩΝΑ
 97/2019  

Θέμα 26ο: Επιχορήγηση Αθλητικής, Νεανικής Ακαδημίας Μελισσίων « Ο Άθλος »

 ΟΜΟΦΩΝΑ
 98/2019

Θέμα 27ο : Επιχορήγηση Συνδέσμου Φιλίας Εθνών 

( Σ.Φ.Ε. )

 ΟΜΟΦΩΝΑ
 99/2019

Θέμα 28ο : Επιχορήγηση Πολιτιστικού Συλλόγου Πελοποννησίων

 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 100/2019

Θέμα 29ο: Επιχορήγηση Μικρασιατικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Μελισσίων Άγιος Γεώργιος – Γκιούλμπαξε

 ΟΜΟΦΩΝΑ
 101/2019

Θέμα 30ο: Επιχορήγηση Πνευματικής, Πολιτιστικής & Κοινωνικής Κίνησης Βορείων Προαστείων 

 ΟΜΟΦΩΝΑ

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                                                        ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies