Πίνακας Αποφάσεων 2ης Ειδικής Συνεδρίασης Δ.Σ. 2013

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 2Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

 

Αρ.Απόφασης

 

Θ Ε Μ Α

 

02/2013

Εκλογή   Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

 

03/2013

Εκλογή   Μελών Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 74 ν.3852/10)

 

04/2013

Εκλογή   Μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 74 ν.3852/10)

 

 

                                                                                 Ο ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ

  

                                                                         ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PINAKIO DS 2h eidiki synedriasi.pdf)PINAKIO DS 2h eidiki synedriasi.pdf[ ]42 kB
Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies