Συνεδριάσεις Δ.Σ.

Πρόσκληση 18ης ειδικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2016

18η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 16 του μηνός Nοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosk 18 2016 ds.pdf)prosk 18 2016 ds.pdf[ ]93 kB

Πρόσκληση στην 17η Ειδική Συνεδρίαση Δ.Σ. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 17η Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου έτους 2016 και ώρα 18.00 στον  χώρο του κλειστού Γυμναστηρίου του Λυκείου της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων (Πόντου και Ψαθά - Μελίσσια), όπως καθορίστηκε με τις υπ’αριθμ. 138/2016 και 225/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και ιδιαίτερα του άρθρου 217 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.3852/2010  και το άρθρο 14 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.154/2011)), για την πραγματοποίηση του Απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης έτους 2015.

Πρόσκληση 16ης συνεδρίασης Δ.Σ. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 16η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 10 του μηνός Οκτωβρίου  2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 16 2016 ds.pdf)proskl 16 2016 ds.pdf[ ]242 kB

Πρόσκληση 15ης τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 15η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 22 του μηνός Σεπτεμβρίου  2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskli 15 2016 ds.pdf)proskli 15 2016 ds.pdf[ ]234 kB

Πρόσκληση 14ης ειδικής συνεδρίασης Δ.Σ. 2016

Καλείστε να προσέλθετε στην 14η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος (Καλαμβόκη 2Α-15127-Μελίσσια) στις 22 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 ν.3852/2010 και άρθρου 163 Ν. 3463/2006 με μοναδικό θέμα συζήτησης:  « Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης και έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης έτους 2015»

Top