Συναντήσεις με το Δήμαρχο

Συνάντηση με το Δήμαρχο 18-10-2018

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (daily_18102018.pdf)daily_18102018.pdf[ ]140 kB

Συνάντηση με το Δήμαρχο 17-10-2018

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (daily_17102018.pdf)daily_17102018.pdf[ ]164 kB

Συνάντηση με το Δήμαρχο 15-10-2018

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (daily_15102018.pdf)daily_15102018.pdf[ ]135 kB

Συνάντηση με το Δήμαρχο 12-10-2018

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (daily_12102018.pdf)daily_12102018.pdf[ ]137 kB

Συνάντηση με το Δήμαρχο 10-10-2018

Επισυνάπτεται αρχείο με τα κύρια σημεία της συνάντησης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (daily_10102018.pdf)daily_10102018.pdf[ ]152 kB
Top