11ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2018

                                                                                        

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΜΕΛΙΣΣΙΑ  8-10-2018

          ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 11η /2018

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

 

Α/Α          ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ                                     ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

27/2018

 

Κοπή δένρων στην οδό Σικίνου 6 στη Δ.Κ. Μελισσίων

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ                                   ΟΧΙ Η ΚΑ ΚΡΕΜΑΣΤΟΥ ΚΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ

 

28/2018

 

Κοπή δένρου στην οδό Ποσειδώνος 10Α στη Δ.Κ. Μελισσίων

 

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

 

 

 

                                                                               

                                                                                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

 

                                                                                ΒΟΡΕΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies