12ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2018

                                                                                        

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΜΕΛΙΣΣΙΑ  1-11-2018

          ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 12η /2018

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

 

Α/Α          ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ                                     ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

29/2018

 

Κοπή δένδρων στην οδό Καλλέργη 18 στη Δ.Κ. Μελισσίων

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ

 

30/2018

 

Κοπή δένδρου στην οδό Παπάγου 46 στη Δ.Κ. Μελισσίων

 

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ                                  ΛΕΥΚΟ Η ΚΑ ΚΡΕΜΑΣΤΟΥ-ΚΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ

 

31/2018

 

Κοπή δένδρου στην οδό Μακεδονίας 10 στη Δ.Κ. Μελισσίων

 

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ                                 ΛΕΥΚΟ Η ΚΑ ΚΡΕΜΑΣΤΟΥ-ΚΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ

 

 

                                                                               

                                                                    Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

 

                                                                     ΔΟΥΚΑ- ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

 

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies