13ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2018

                                                                                        

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 ΜΕΛΙΣΣΙΑ  23-11-2018

          ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 13η /2018

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

32/2018

 

Διάθεση πλατείας Αγίου Γεωργίου στο ΝΠΔΔ Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ  ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

33/2018

 

Καθορισμός Θέσεων Υπαίθριου Στάσιμου και Πλανόδιου Εμπορίου στα Διοικητικά Όρια του Δήμου Πεντέλης

 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

34/2018

 

Παραχώρηση πλατείας Αγίου Γεωργίου στο 1ο Σύστημα Δασοπροσκόπων Πεντέλης

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

 

35/2018

 

Παράταση Ωραρίου Χρήσης Μουσικών Οργάνων- Μουσικής

 

ΟΜΟΦΩΝΑ

ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

 

36/2018

 

Κοπή δένδρων

          

               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΠΑΡΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΡΕΜΑΣΤΟΥ-ΚΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ

 ΚΑΙ ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

37/2018

 

Κοπή δύο δένδρων

 

                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΠΑΡΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΡΕΜΑΣΤΟΥ-ΚΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ

 ΚΑΙ ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

38/2018

 

Κοπή δένδρου

 

                   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΠΑΡΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΡΕΜΑΣΤΟΥ-ΚΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ

 ΚΑΙ ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

                                                                                 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                          ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

 

                                                                                ΒΟΡΕΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies