Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2017

Στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 28η  του μήνα Απριλίου του έτους 2017, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 05 2017 dkpent.pdf)proskl 05 2017 dkpent.pdf[ ]117 kB
Top