Συνεδριάσεις Δ.Κ. Μελισσίων

Πρόσκληση 15ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δ.Κ. Μελισσίων 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου  2016 και ώρα 17:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε, επί των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi_15is_ts_dkm_2016.pdf)prosklisi_15is_ts_dkm_2016.pdf[ ]99 kB

Πρόσκληση 14ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου  2016 και ώρα 17:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα θέματα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 14 2016 dkmel.pdf)proskl 14 2016 dkmel.pdf[ ]201 kB

Πρόσκληση 13ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου  2016 και ώρα 17:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα επισυναπτόμενα θέματα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 13 2016 dkmelission new.pdf)prosklisi 13 2016 dkmelission new.pdf[ ]203 kB

Πρόσκληση 14ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2016

Σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν.3852/2010 να προσέλθετε στη 14η Έκτακτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, που θα πραγματοποιηθεί στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 16η του μήνα Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε επί των θεμάτων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 14 dkpen 2016.pdf)proskl 14 dkpen 2016.pdf[ ]71 kB

Πρόσκληση 11ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , τη Δευτέρα 1 Αυγούστου  2016 και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα επισυναπτόμενα θέματα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosk 11 2016 dkmelis.pdf)prosk 11 2016 dkmelis.pdf[ ]204 kB
Top