Συνεδριάσεις Δ.Κ. Μελισσίων

Πρόσκληση 13ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Πεντέλης 2016

Σας καλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ.3 του Ν.3852/2010 να προσέλθετε  στη 13η Έκτακτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, που θα πραγματοποιηθεί στο Τοπικό Κατάστημα (Ηγ.Μακρυγιάννη 2 Πεντέλη), την 20η  του μήνα Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ.  για να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε  επί  των κάτωθι θεμάτων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosk 13 2016 dkpentelis.pdf)prosk 13 2016 dkpentelis.pdf[ ]117 kB

Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2016

Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016, 17:00μμ  στο Δημοτικό Κατάστημα Μελισσίων

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 10 2016 dkmel.pdf)prosklisi 10 2016 dkmel.pdf[ ]200 kB

Πρόσκληση 7ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Κ.Μελισσίων 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , τη Δευτέρα 30 Μαΐου  2016 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε  για θέματα που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 07 2016 dkmel.pdf)proskl 07 2016 dkmel.pdf[ ]199 kB

Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , τη Τρίτη 19 Απριλίου 2016 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα  θέματα ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 06 2016 dkmel.pdf)prosklisi 06 2016 dkmel.pdf[ ]202 kB

Πρόσκληση 5ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , τη Τρίτη 5 Απριλίου 2016 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα  θέματα ημερήσιας διάταξης

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 05 2016 dkmel.pdf)prosklisi 05 2016 dkmel.pdf[ ]201 kB
Top