Συνεδριάσεις Δ.Κ. Μελισσίων

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Μελίσσιων 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα  θέματα ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 02 2016 dkmel.pdf)prosklisi 02 2016 dkmel.pdf[ ]202 kB

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2016

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα  θέματα ημερησιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 1 2016 dkmel.pdf)prosklisi 1 2016 dkmel.pdf[ ]203 kB

Πρόσκληση 19ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δ.Κ. Μελισσίων 2015

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 19 2015 dkmel.pdf)prosklisi 19 2015 dkmel.pdf[ ]200 kB

Πρόσκληση 18ης Τακτικής Συνεδρίασης της Δ.Κ. Μελισσίων

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα  θέματα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 18 dkmel 2015.pdf)prosklisi 18 dkmel 2015.pdf[ ]238 kB

Πρόσκληση 17ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2015

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 17 2015 dkmel.pdf)prosklisi 17 2015 dkmel.pdf[ ]237 kB
Top