Συνεδριάσεις Δ.Κ. Μελισσίων

Πρόσκληση 23ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2014

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 23 dkmel.pdf)prosklisi 23 dkmel.pdf[ ]53 kB

Πρόσκληση 22ης συνεδρίασης Συμβουλιου ΔΚ Μελισσίων 2014

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 22 dkmel 14.pdf)prosklisi 22 dkmel 14.pdf[ ]52 kB

Πρόσκληση 21ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2014

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα επισυναπτόμενα θέματα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 21 dkmel 2014.pdf)prosklisi 21 dkmel 2014.pdf[ ]58 kB

Πρόσκληση 20ης συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Μελισσίων 2014

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για το επισυναπτόμενο θέμα.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 20 syn dkmel 2014.pdf)prosklisi 20 syn dkmel 2014.pdf[ ]52 kB

Πρόσκληση 19ης έκτακτης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για το παρακάτω θέμα: Διάθεση Πλατείας Μικρασιατών στο Σύλλογο «Άγιος Γεώργιος Γκιούλμπαξε» για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων την 12, 13 και 14/9/2014.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 19 ektakti dkmel 2014.pdf)prosklisi 19 ektakti dkmel 2014.pdf[ ]50 kB
Top