Συνεδριάσεις Δ.Κ. Μελισσίων

Πρόσκληση 18ης συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Μελισσίων 2014

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α – Μελίσσια, την Τρίτη 26.08.2014 και ώρα 17.30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα επισυναπτόμενα θέματα

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 18 syn DKMEL 260814.pdf)prosklisi 18 syn DKMEL 260814.pdf[ ]49 kB

Πρόσκληση 17ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2014

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α – Μελίσσια, την Δευτέρα 18.08.2014 και ώρα 17.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα. (επισυνάπτεται)

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 17 synedriasis DKMEL 2014.pdf)prosklisi 17 synedriasis DKMEL 2014.pdf[ ]85 kB

Πρόσκληση 16ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2014

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Τρίτη 29 Ιουλίου 2014 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για το επισυναπτόμενο θέμα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 16dkmelisia 250714.pdf)prosklisi 16dkmelisia 250714.pdf[ ]51 kB

Πρόσκληση 14ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2014

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 17:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για το επισυναπτόμενο θέμα.

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi 14synedriasis dkmel.pdf)prosklisi 14synedriasis dkmel.pdf[ ]50 kB

Πρόσκληση 13ης συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Μελισσίων 2014

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 και ώρα 18:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα επισυναπτόμενα θέματα.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (proskl 13 dkmel.pdf)proskl 13 dkmel.pdf[ ]50 kB
Top