Συνεδριάσεις Δ.Κ. Μελισσίων

Πρόσκληση - 5η συνεδρίαση Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Επισυνάπτεται η αναλυτική πρόσκληση.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi 5 dkmelissia.pdf)Prosklisi 5 dkmelissia.pdf[ ]50 kB

Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης Συμβουλίου ΔΚ Μελισσίων

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Aρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα θέματα όπως αναφέρονται στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi4hDKMelission.pdf)Prosklisi4hDKMelission.pdf[ ]51 kB

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας Νέας  Πεντέλης ( Αγίας Παρασκευής 22 ) στις  8-1-2013, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83  και 67 παρ.5 του Ν.3852/2010  προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για   το παρακάτω θέμα  της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αδεια χρήσης μουσικής, στο κατάστημα « Αναψυκτήριο -Πιτσαρία » της Εταιρείας «Γ.Κάντζης & ΣΙΑ Ο.Ε.» που βρίσκεται στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου& 28ης Οκτωβρίου στη Νέα Πεντέλη  για ένα έτος
  2. Πρόταση για ίδρυση  κέντρου μεταφόρτωσης φυτοϋπολειμμάτων  και λοιπών ογκωδών απορριμμάτων και ταυτόχρονη απομάκρυνση των  υπαρχόντων κάδων από την είσοδο της πόλης.

Επισυνάπτεται το αρχείο με την πρόσκληση

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ProsklisiDKNeasPentelis.pdf)ProsklisiDKNeasPentelis.pdf[ ]45 kB

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Τρίτη  8 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 17:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

  1. Παράταση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΨΗΣΗΣ» του Ηρακλή Γεωργαλάκη   επί των οδών  Ελ. Βενιζέλου αρ. 9 & Καραϊσκάκη στα  Μελίσσια έως την 30.3.2013.
  2. Προέγκριση άδειας ίδρυσης Κ.Υ.Ε. «PET SHOP (Εμπόριο κατοικίδιων ζώων και ζωοτροφών» της Majlinda Sinani στη Λ. Πεντέλης αρ. 19  στα Μελίσσια.
Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi1hsDKMelision.pdf)Prosklisi1hsDKMelision.pdf[ ]83 kB

Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Μελισσίων 2013

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Καλαμβόκη 2Α , την Τρίτη  8 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 17:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προκειμένου να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

  1. Παράταση προέγκρισης άδειας ίδρυσης καταστήματος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΨΗΣΗΣ» του Ηρακλή Γεωργαλάκη   επί των οδών  Ελ. Βενιζέλου αρ. 9 & Καραϊσκάκη στα  Μελίσσια έως την 30.3.2013.
  2. Προέγκριση άδειας ίδρυσης Κ.Υ.Ε. «PET SHOP (Εμπόριο κατοικίδιων ζώων και ζωοτροφών» της Majlinda Sinani στη Λ. Πεντέλης αρ. 19  στα Μελίσσια.
Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Prosklisi1hsDKMelision.pdf)Prosklisi1hsDKMelision.pdf[ ]83 kB
Top