1ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                       

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ1ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΙΣ 24-1-2018

     Θέμα  Ημερήσιας Διάταξης

α/α Αποφάσεων

Περίληψη αποφάσεων

1ο Επισκευή ή αντικατάσταση φθαρμένων κολόνων δημοτικού φωτισμου

 

2ο Διάθεση πλατείας Νέας Πεντέλης

          01/2018           

        

          02/2018   

    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

     ΟΜΟΦΩΝΑ   

O  Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης

 

ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies