3ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                       

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ 3ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Δ. Κ. ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΙΣ 14-3-2018

     Θέμα  Ημερήσιας Διάταξης

α/α Αποφάσεων

Περίληψη αποφάσεων

 

1ο Παραχώρηση Πλατείας Νέας Πεντέλης στο Σύλλογο Κυκλαδιτών και Φίλων Νέας Πεντέλης

2ο Παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων 

 

        03/2018            

        

        04/2018

               

              

   

     ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

     ΟΜΟΦΩΝΑ   

 

    


                                                  
O  Πρόεδρος του Συμβουλίου της

                                                 Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης

 

                                                     ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies