5ος Πίνακας Αποφάσεων Συμβουλίου Δ.Κ. Νέας Πεντέλης 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                       

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ 5ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΤΙΣ 23-5-2018

  Θέμα Εκτός  Ημερήσιας Διάταξης

α/α Αποφάσεων

Περίληψη αποφάσεων

1ο Αναβάθμιση παιδικής χαράς κεντρικής πλατείας

           ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

2ο Κοπή δένδρου στη Δ.Κ.Ν.Πεντέλης

 

3ο Παραχώρηση Πλατείας Νέας Πεντέλης

 

       07/2018

 

         

       08/2018   

 

       09/2018

                 

   

     ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

        

     ΟΜΟΦΩΝΑ

 

     ΟΜΟΦΩΝΑ

 

                                                                        

                                                      O  Πρόεδρος του Συμβουλίου της

                                                 Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης

                                                           ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Top

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies